Sådan arbejder vi

Vores mål er, at det skal være nemt, billigt og forståeligt at få lavet en tilfredshedsundersøgelse.

Vi tager os af alt det praktiske, fra udarbejdelse af spørgeskema, udsendelse og indsamling til den færdige analyse.
Vi leverer en professionel undersøgelse, med konkrete, praktiske anbefalinger til hvordan du kan forbedre loyaliteten.

Et forløb vil typisk foregå således:

1. Foranalyse

Vi gennemgår din organisation/virksomhed sammen med det formål at finde ud af, hvad der er vigtig at få afdækket i analysen. Samtidig aftaler vi mere detaljeret, hvordan processen skal forløbe.

2. Udarbejdelse af tidsplan

Efter mødet sender vi dig et udkast til en tidsplan, så du kan se hvem der gør hvad og hvornår. Når vi er enige om denne, sætter vi processen i gang.

3. Udarbejdelse af spørgeramme

Med baggrund i gennemgangen af din organisation/virksomhed og vores erfaring fra andre undersøgelser, udarbejder vi et udkast til spørgsmål der skal fremgå af din tilfredshedsundersøgelse, som du får til godkendelse.

4. Liste med kontaktoplysningere

Du leverer en liste med kontaktoplysninger på dem, vi skal sende spørgeskemaer til.

5. Fremsendelsesbrev

Vi laver et udkast til fremsendelsesbrev, som sendes sammen med spørgeskemaet. Dette får du selvfølgelig også til godkendelse.

6. Udsendelse af spørgeskema

Når vi er enige om spørgsmålene og ved, hvem der skal kontaktes, sender vi spørgsmålene sammen med fremsendelsesbrevet.

7. Opfølgning

Undervejs følger vi op på, hvordan det går med at modtage besvarelser. Vi sender en reminder til de, der endnu ikke har fået svaret. Er besvarelsesprocenten ekstraordinær lav, vurderer vi om der er behov for yderligere opfølgning.

8. Analyse

Når tidsfristen for besvarelse af din tilfredshedsundersøgelse er nået, analyserer vi de indkomne svar og laver en rapport. Rapporten giver dig et overblik over besvarelserne samt anbefalinger til, hvad du kan gøre for at forbedre tilfredsheden og dermed indtjeningen.

9. Præsentationsmateriale

Ud over rapporten kan du få en præsentation, der kan bruges til at formidle informationerne til bestyrelse, medarbejdere eller andre der kan have interesse.

10. Personlig tilbagemelding og anbefalinger

Ud over den skriftlige rapport giver vi dig også en mundtlig tilbagemelding. Her får du også mulighed for at få afklaret de spørgsmål, der måtte være.

11. Svar på spørgsmål og vejledning

Har du efterfølgende spørgsmål, eller ønsker du en uddybning eller supplerende præsentationsmateriale, kan du altid kontakte os.