kundeanalyse

DanAnalyse - Fordi det er for dyrt med utilfredse kunder

Loyalitetsanalyser

DanAnalyse sikrer dig viden, så du kan styrke relationerne til dine vigtigste interessenter, og dermed skabe bedre resultater.

Loyale kunder

Jo højere kundetilfredshed, jo flere penge tjener virksomheden. Det er ganske veldokumenteret, og på mange måder også ganske logisk. Tilfredse kunder bliver ved med at være kunder, anbefaler virksomheden til nye kunder, og er typisk også mindre tidskrævende.

Derfor er det en rigtig god ide, at have indsigt i hvad der for alvor betyder noget for kunderne, hvad de synes I gør godt, og hvor de mener der er plads til forbedring.

DanAnalyse hjælper jer i hele processen med udarbejdelse af en professionel kundeanalyse, tolker analyseresultaterne, og kommer med praktiske, konkrete anbefalinger til forbedring.

Loyale medlemmer

Feedback fra medlemmerne er afgørende for at sikre stærke relationer til medlemmerne, og dermed fastholdelse og tiltrækning af nye medlemmer.

Branche- og interesseorganisationer, har derfor ligesom andre medlemsorganisationer, en naturlig interesse i, at medlemmerne er tilfredse. Har man ikke medlemmernes fulde opbakning, mister man legitimitet. I værste fald mister man på sigt også medlemmer og dermed indtægter.

Derfor er det naturligt, at man med jævne mellemrum sikrer sig, at medlemmerne er tilfredse. At man skaffer sig en viden, der fremadrettet kan øge opbakningen yderligere. Det at spørge medlemmerne om deres mening og forventninger, er jo også en naturlig del af forbrugerdemokratiet.

Vi hjælper med hele processen. Vi sikrer jer et godt beslutningsgrundlag at bygge videre på. Vi rådgiver og kommer med konkrete råd til forbedring.

Tilfredse forbrugere

Forsyningsselskaber har et helt naturligt ønske om, at forbrugerne er tilfredse.

Det gælder ikke blot de virksomheder der drives i fri konkurrence, hvor forbrugerne kan skifte leverandør, hvis de er utilfredse.

Det gælder også varmeværker, vandværker og spildevandsselskaber m.v. der har monopol.

Først og fremmest fordi det er en mærkesag, at forbrugerne føler sig godt behandlet, men også fordi det giver masser af unødvendigt bøvl, hvis forbrugerne er utilfredse. I sidste ende kan det jo føre til, at forbrugerne vælger en anden bestyrelse.

Når vi laver forbrugeranalyser måler vil forbrugertilfredsheden, og afdækker hvad der skal til for at styrke den. Vi undersøger bl.a. hvilke parametre der er vigtigt for forbrugerne, hvad de er tilfredse med og hvad de mener der kunne gøres bedre.

Når forbrugertilfredshedsanalysen er færdig får du nogle konkrete input til, hvor du skal sætte ind for at øge forbrugertilfredsheden.

Forbrugerundersøgelser er en meget vigtig del af forbrugerdemokratiet.

Hvorfor skal jeg vælge DanAnalyse?

I DanAnalyse har vi ikke alene en solid teoretisk ballast og erfaring fra konsulentbranchen.

Vi har også selv prøvet rollen som direktør og leder i en virksomhed. At skulle omsætte analyseresultater til praktisk handling. Vi forstår jeres hverdag og ved af egen praktisk erfaring hvad der virker og ikke virker. Derfor kan vi give jer værktøjer og anbefalinger, der kan bruges i praksis og som passer netop til jeres virksomhed eller organisation.