Medlemsundersøgelser

Feed back fra medlemmerne er helt afgørende for at skabe og bevare en stærk relation. Jo mere viden I har om jeres medlemmer, jo bedre holder I fast i dem og jo bedre bliver I til, at tiltrække nye medlemmer.

Nyt liv til medlemsdemokratiet
Medlemsdemokratiet er helt centralt i en medlemsorganisation. Men i en travl hverdag er det ikke realistisk at tro, at alle møder op til generalforsamlingen, og deltager i demokratiet på denne måde. I det hele taget er det i dag ikke tilstrækkeligt kun, at høre og inddrage medlemmerne på den årlige generalforsamling.

Som ledelse i en moderne brancheorganisation er det vigtigt at opfylde medlemmernes forventninger bedst muligt. Udover at spørge medlemmerne til råds, så bør ledelsen også løbende tage en pejling af, om medlemmernes forventninger bliver opfyldt – og hvor medlemmerne ønsker forbedringer.

På denne måde sikres størst mulig opbakning til organisationen og ledelsen. Man minimerer også risikoen for kritik og uro, og skaber dermed arbejdsro internt i organisationen, og dermed rum til at nå sine mål til gavn for medlemmerne.

Alene af disse grunde er der god fornuft i at investere i medlemsundersøgelser.

Ny luft i foreningens økonomi
I dag er det både nemt og billigt at få lavet en medlemsundersøgelse, og der er mange grunde til, at den hurtigt tjener sig hjem.

For det første viser undersøgelserne ofte, at medlemmerne ønsker noget andet end det organisationen tilbyder. Det er ikke sjældent, at en organisation har investeret penge i ydelser, services eller produkter, som medlemmerne slet ikke sætter pris på, i et omfang der matcher det ydelsen koster. Her kan det være nærliggende, at spare pengene og i stedet bruge dem andre steder, hvor medlemmerne oplever, at de får mere værdi.

Organisationer der tilbyder kommercielle ydelser, som fx kurser eller rådgivning, vil endvidere kunne optimere indtjeningen på disse ved at få et mere præcist kendskab til medlemmernes ønsker, herunder hvorfor de bruger konkurrerende udbydere af samme ydelser.

Ledelsen reducerer også risikoen for kritik og uro, som ofte kan koste mange mandetimer, ledelseskraft og manglende fokus på kerneydelserne. Derfor kan der også her være store penge at spare.

Der kan altså være mange penge at hente, hvis ledelsen får mere viden om medlemmernes forventninger og prioriteringer.

Ny energi til bestyrelse og medarbejdere
Sidst men ikke mindst kan det, at få lavet en medlemsundersøgelse være en stor gevinst for både bestyrelsen, den daglige ledelse og medarbejderne. Det er der flere grunde til.

Først og fremmest giver en medlemsundersøgelse som regel ny inspiration til, hvor og hvordan organisationen kan udvikle sig og blive endnu stærkere. Det sætter i sig selv en positiv tænkning og udvikling i gang, og skaber en positiv oplevelse hos såvel bestyrelse, ledelse og medarbejdere.

Medlemsundersøgelser kan også give ros til organisationen. Er det tilfældet, så giver det øget humør og ekstra energi hos medarbejdere og ledelse at få dette ekstra skulderklap.

Hvad får vi ud af at lave medlemsundersøgelser
Undersøgelsen giver en solid indsigt i hvad der har betydning for medlemmerne, og hvordan de vurderer organisationens indsats. Den giver et godt og professionelt beslutningsgrundlag for, hvordan organisationen skal udvikle sig for, at forbedre medlemmernes loyalitet og tilfredshed.

Undersøgelsen giver et let forståelig overblik, og nogle klare anbefalinger på områder der kan forbedres, så implementeringen bliver enkel at arbejde med.

Undersøgelsen kan også bruge til at afdække medlemmernes opbakning til forskellige tiltag, hvilket eksempelvis kan være nyttigt i forbindelse med en strategiproces.

Kontakt os og hør hvordan vi kan hjælpe jer med at lave medlemsundersøgelser.

medlemsundersøgelser