Rådgivning

Få sparring, vejledning og rådgivning så du får størst muligt udbytte af dine medlems- og kundeanalyser.

Få rådgivning om medlems- og kundeanalyser

DanAnalyse udarbejder ikke blot kundeanalyser og medlemsanalyser. Vi hjælper også med sparring, vejledning og rådgivning så du får størst muligt udbytte af dine analyser.

Vi kan bl.a. hjælpe dig med følgende:

Implementering – Når analyseresultatet skal omsættes til forbedring i praksis

Kunde- eller medlemsanalysen giver en række konkret input til, hvor det for alvor vil give effekt, at sætte ind når du vil forbedre tilfredsheden og sikre bedre resultater. Det giver dig og dine medarbejdere et godt udgangspunkt, så det er let at komme i gang med at skabe forbedringer.

Vi hjælper med, at prioritere indsatserne og implementere de tiltag der skal til for, at øge tilfredsheden hos dine kunder eller medlemmer, og dermed sikre bedre resultater.

Inden vi går i gang aftaler vi en individuelt tilpasset proces, så vi opnår de bedste resultater og du ved hvad der skal ske og hvad det koster. Processen omfatter typisk udarbejdelse af en handleplan så alle ved hvem der præcist skal gøre hvad hvornår, samt deltagelse i medarbejdermøder og eventuelle workshops, samt løbende opfølgning på, at der skabes forbedring.

Strategiudvikling på baggrund af analyseresultatet

Arbejdet med kundetilfredshed og medlemstilfredshed er ofte et strategisk indsatsområde, fordi det har så stor betydning for resultaterne.

Vi deltager gerne i arbejdet med strategiudvikling. Dette sker på individuelt aftalte vilkår. Det kan være alt fra at give inspiration til processen, sparring omkring indsatser til hjælp i forbindelse med strategiudvikling.

Præsentation af resultatet af analysen for medarbejdere, ledergruppe og bestyrelse

For at sikre de bedste rammer for at skabe forbedringer på baggrund af analysen, er det afgørende, at medarbejdere, mellemledere og eventuelt bestyrelse, bliver klædt godt på. Jo bedre disse bliver klædt på og inddraget i arbejdet, jo bedre bliver resultaterne som regel.

Vi fremlægger gerne analysen eller deltager i præsentationsmødet for, at sikre de optimale rammer for det fremadrettede arbejde.

Rådgivning når I selv laver analysen

Ønsker I selv at lave kundeanalyser, bidrager vi også gerne med råd og vejledning. Det kan fx. være hjælp til:

  • Udarbejdelse af spørgerammen
  • Afkodning af analyseresultatet
  • Prioritering af indsatser
  • Implementering af indsatser
  • Dialog med bestyrelse, ledere eller medarbejdere
  • Spørgsmål m.v. under vejs i processen

Du er naturligvis altid velkommen til at ringe og få en uforpligtende snak om kundeanalyser og medlemsanalyser. Se vores kontaktoplysninger her.

Inden vi påbegynder rådgivningsopgaver, laver en individuel aftale, så ved du hvad du kan forvente af DanAnalyse og hvad prisen er.

kundeanalyser