Hold fokus på det vigtigste i medlemsanalysen

Det kan lyde meget banalt når jeg fremhæver, at det er vigtigt at holde fokus på det vigtigste i en medlemsanalyse. Men sandheden er imidlertid, at vi alt for ofte vil alt for meget når vi laver en medlemsundersøgelse, og derfor mister fokus på hvad der er vigtigst.

Der er 3 typiske årsager til at det ofte ”kører af sporret” i medlemsanalysen.

 

  1. Vi vil gerne have det hele med når vi nu alligevel skal spørge medlemmerne

Det er jo ikke hver dag vi spørger medlemmerne om deres mening Derfor vil vi også gerne have det hele med, når nu vi sender et spørgeskema afsted. Resultatet bliver desværre ofte en lidt rodet oplevelse, hvor vi spørger i øst og vest, og stiller så mange spørgsmål at mange respondenter står helt af.

Min anbefaling er, at begrænse antallet af spørgsmål, holde sig til det vigtigste og fordele det på få kategorier, der virker logiske for den der skal svare. Det giver en bedre besvarelsesprocent og en bedre oplevelse for respondenterne. Og så giver det et langt bedre og mere brugbart overblik for organisationen. Hvis de udeladte spørgsmål er så vigtige, at de også bør stilles, så gem dem til næste undersøgelse.

  1. Vi inddrager flere i arbejdet med undersøgelsen, og alle skal have noget igennem

Det er klogt at inddrage flere i organisationen i arbejdet med at udarbejde spørgerammen, så vi ikke overser væsentlige temaer. Bagsiden af dette er imidlertid, at vi ofte får en meget stor bruttoliste over spørgsmål, hvilket kræver en kraftig sortering. Når vi begynder at sortere, er der velmenende og dygtige kolleger, hvis idéer vi må udelade, og det giver risiko for skuffede medarbejdere. I stedet for at tage dialogen med disse fristes vi ofte til, istedet at tage deres spørgsmål med. Med det resultat, at medlemsundersøgelsen bliver alt for omfattende. Det fører til en dårlig oplevelse for medlemmerne, og et dårligt resultat for organisationen.

  1. Vi kommer for sent i gang med at lave spørgerammen

Ofte kommer vi for sent i gang med at udarbejde spørgerammen, fordi vi har travlt med andre gøremål og undervurderer processens omfang. Når vi står i sidste øjeblik, er der ikke tid til at lave en ordentlig sortering af spørgsmålene, hvorfor vi enten får fravalgt gode spørgsmål på bekostning af mindre vigtige, eller måske får vi slet ikke sorteret og får alt for mange med.

Hertil kommer, at vi ikke altid søger professionel sparring, og derfor overser vigtige temaer, og ikke får den rigtige prioritering og omfang af spørgsmål.

Mine bedste råd er, at komme i gang i god tid, at holde skarpt fokus på hvad der er vigtigst, at skære igennem overfor kollegerne samt inddrage professionelle i arbejdet.

Held og lykke med medlemsundersøgelsen.