Få mere for din virksomhed når du sælger den

 Af direktør Allan Weirup, DanAnalyse

Når du vil sælge din virksomhed er du formentligt interesseret I, at få så god en pris som muligt.

Derfor er det vigtigt, at holde sig klart hvad det er for faktorer, der påvirker prisfastsættelsen og I god tid starte en ”salgsmodning”, så virksomheden er så attraktiv som muligt for potentielle købere.

For køber er det ikke blot vigtigt, at virksomheden historisk har været i stand til at generere omsætning og indtjening. Køber er i langt højere grad  interesseret i hvad virksomheden fremover vil kunne bidrage med, så investeringen forrentes bedst muligt.

Derfor er det vigtigt at kunne sandsynliggøre, at virksomhedens kunder ikke er på vej væk så omsætningen forsvinder men, at de loyalt vil fortsætte med at handle og være gode ambassadører for virksomheden.

Jo mere overbevist køber er om, at købet bliver en god investering, fordi omsætningen kan fastholdes og udbygges yderligere, jo højere pris vil virksomheden kunne forventes solgt for.

Det mest anerkendte værktøj til, at måle kundernes loyalitet og forudsige den fremtidige indtjening er Net Promoter Score (NPS).

NPS er formentligt det mest udbredte og anerkendte måleværktøj for kundeloyalitet i verden. Det anvendes af langt hovedparten af de største virksomheder i USA, og det samme gælder efter hånden også i Danmark. Og det er ikke uden grund. Værktøjet har vist sig at være helt uovertruffen til at forudsige virksomheders fremtidige indtjening.

Hvordan kan NPS bruges til at øge salgsprisen på en virksomhed?

Det optimale vil være at starte et par år før virksomheden skal sælges. Ved at måle kundeloyaliteten med NPS og samtidig få lavet en analyse af, hvad der skal til for at forbedre den, vil du have et rigtigt godt udgangspunkt for forbedre kundeloyaliteten i løbet af bare 1-2 år, så den er så høj som mulig når salgsprocessen indledes.

Med denne proces kan du med stor sandsynlighed fremvise en høj NPS i forbindelse med handlen. Det vil give køber en betydelig tryghed for at omsætningen kan fastholdes og udbygges, og dermed at investeringen bliver rentabel.

Goodwillen i virksomheden bliver simpelthen mere værd når du kan vise at kunderne er loyale. Dermed får du en højere pris.

Udover at en høj kundeloyalitet vil medvirke til at optimere salgsprisen, vil det formentligt også øge indtjeningen de sidste år frem mod salget.