Derfor bør brancheforeninger bruge medlemsanalyser

 Af direktør Allan Weirup, DanAnalyse

Brancheforeninger, og andre medlemsorganisationer, bruger i stor stil medlemsanalyser for at udvikle organisationen. Det er et godt strategisk værktøj, der gavner både medlemmerne, ledelsen og organisationen selv. I forhold til tidligere, er det i dag både nemt, billigt og ganske effektivt, at få lavet en professionel kundeanalyse.

Nyt liv til medlemsdemokratiet

Medlemsdemokratiet er helt centralt i en medlemsorganisation. Men i en travl hverdag er det ikke realistisk at tro, at alle møder op til generalforsamlingen, og deltager i demokratiet på denne måde. I det hele taget er det i dag ikke tilstrækkeligt kun, at høre og inddrage medlemmerne på den årlige generalforsamling.

Vil man som ledelse i en moderne brancheorganisation sikre sig, at man rammer medlemmernes forventninger bedst muligt, er det klogt at spørge dem til råds og løbende tage en pejling af, om man i deres øjne er på rette vej, eller hvor det betyder noget for medlemmerne at få justeret kursen.

På denne måde sikrer man størst muligt opbakning til organisationen og ledelsen. Man minimerer også risikoen for kritik og uro, og skaber dermed arbejdsro internt i organisationen, og dermed rum til at nå sine mål til gavn for medlemmerne.

Alene af disse grunde er der god fornuft i, at investere i en medlemsanalyse.

Ny luft i foreningens økonomi

I dag er det både nemt og billigt, at få lavet en medlemsanalyse, og der er mange grunde til, at den hurtigt tjener sig hjem.

For det første viser undersøgelserne ofte, at medlemmerne ønsker noget andet end det organisationen tilbyder. Det er ikke sjældent, at en organisation har investeret penge i ydelser, services eller produkter, som medlemmerne slet ikke sætter pris på i et omfang, der matcher det ydelsen koster. Her vil det være nærliggende, at spare pengene og i stedet bruge dem på andre ydelser, hvor medlemmerne vil opleve, at de får mere værdi.

Organisationer der tilbyder kommercielle ydelser, som fx kurser eller rådgivning, vil endvidere kunne optimere indtjeningen på disse ved, at få et mere præcist kendskab til medlemmernes ønsker, herunder hvorfor de bruger konkurrerende udbydere af samme ydelser.

Endelig reducerer man som nævnt også risikoen for kritik og uro, som ofte kan koste mange mandetimer, ledelseskræfter og manglende fokus på kerneydelserne. Derfor kan der også her være store økonomiske gevinster for organisationen, hvis man får mere viden om medlemmernes forventninger og prioriteringer.

Ny energi til bestyrelse og medarbejdere

Sidst men ikke mindst, kan en medlemsanalyse være en stor gevinst for både bestyrelsen, den daglige ledelse og medarbejderne.

Først og fremmest giver kundeanalysen som regel ny inspiration til, hvor og hvordan organisationen kan udvikle sig og blive endnu stærkere. Det sætter i sig selv en positiv tænkning og udvikling i gang, og skaber en positiv oplevelse bredt i organisationen.

Herudover får langt de fleste organisationer en meget positiv tilbagemelding fra størstedelen af medlemmerne. Det at få et skulderklap for alt det gode man har gjort, løfter humøret og giver energi hos langt de fleste af os og betyder, at vi kan overkomme lidt mere i hverdagen.

Endelig minimerer man, som tidligere nævnt, risikoen for kritik og uro, fordi man med viden fra analysen, kan rette op på eventuelle uhensigtsmæssigheder i tide, og dermed få vendt kritik til ros. I yderste konsekvens kan det have betydning for bestyrelsens genvalg.

Der er altså mange grunde til, at en medlemsanalyse også har en positiv påvirkning på humøret og energien i bestyrelsen og hos medarbejderne.